top of page

ANTIDOPPING

Hatályos jogszabályok, szabályzatok

https://www.antidopping.hu/Jogszabalyok

A 2020-as Tiltólista jogszabályi kihirdetése
Megjelent a Magyar Közlöny 2019. évi 198. száma, amely tartalmazza az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. sz. melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 293/2019. (XII. 10.) Korm. rendeletet.

https://www.antidopping.hu/TILToLISTA_SZABaLYZATOK

Antidopping: FAQ
Stretching

        A SZABÁLYOK  MEGSÉRTÉSE

A doppingellenes szabályok célja a tisztességes verseny elősegítése, illetve a tiszta és egészséges sporthoz való hozzájárulás. A doppingellenes szabályok a következők személyekre vonatkoznak: 

• nemzetközi szintű sportolók, a Nemzetközi Szövetség meghatározása szerint 
• nemzeti szintű sportolók, nemzeti doppingellenes szervezetük meghatározása szerint 
• minden olyan sportoló, aki nemzeti szövetségének tagja vagy annak engedélyével rendelkezik 
• a sportolókat támogató személyzet és egyéb személyek, akik kötelesek betartani a vonatkozó doppingellenes szabályokat 


A Doppingellenes Világszervezet (WADA) határozza meg azt a tiltólistát, amelyen a sportban tiltott anyagok és módszerek szerepelnek. 

A tíz doppingellenes szabálysértés a következő: 

• tiltott anyag, illetve tiltott anyag metabolitjainak vagy markereinek jelenléte a sportoló mintájában 
• tiltott anyag vagy tiltott módszer sportoló általi használata, illetve annak kísérlete 
• tiltott anyag birtoklása vagy tiltott módszer alkalmazása 
• bármely tiltott anyag vagy tiltott módszer kereskedelme vagy kereskedelmének kísérlete 
• tiltott anyag beadása vagy tiltott módszer átadása, illetve annak kísérlete 
• felkérés esetén a mintavétel elkerülése, megtagadása vagy elmulasztása 
• a dopping-ellenőrzési eljárás bármely részének manipulációja vagy manipulációjának kísérlete 
• bűnrészesség: doppingellenes szabálysértés vagy doppingellenes szabálysértési kísérlet támogatása, 
ösztönzése, elősegítése, pártolása, eltusolása, az arra való felbujtás vagy bármilyen más szándékos 
bűnrészesség 
• regisztrált ellenőrzőcsoportba tartozó sportoló által 12 hónapon belül elkövetett három holléti vétség 
• olyan személlyel, például edzővel, orvossal vagy gyógytornásszal való együttműködés, akit bűnösnek találtak 
doppingellenes szabálysértéssel egyenértékű bűncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetésében 


A doppingellenes szabálysértés kísérlete ugyanúgy büntetendő, mint a szabályok tényleges megsértése. 


A SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE

A szankciók magukban foglalhatják a versenyeredményektől való megfosztást, valamint az érmek, pontok vagy díjak elvesztését. 


Az eltiltási időszak alatt a sportoló elveszíti a jogot arra, hogy a sportban – edzésen és versenyben egyaránt – bármilyen minőségben részt vegyen. 


Az önkéntesen vagy más jelleggel ideiglenes felfüggesztés alatt álló sportoló levonhatja a felfüggesztés időtartamát a kizárási időszakból. A sportolónak jogában áll a felfüggesztés ellen fellebbeznie. 

A szándékos doppinghasználat miatti eltiltás négy év, már az első szabálysértés esetében is. A következő tényezők csökkenthetik a büntetés időtartamát: azonnali beismerés, a vétség mértéke vagy bármilyen lényeges segítségnyújtás biztosítása. 

Antidopping: About
bottom of page